Bến Thành Audio Video

Chi nhánh Trung tâm Băng nhạc Bến Thành

  • Thành lập tháng 7/1990 theo Quyết định số 179/QĐ-UB
  • Địa chỉ: 160 Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. HCM
  • Email: btav@benthanhav.com
  • Website: www.benthanhav.com.vn
  • Fanpage: https://www.facebook.com/B%E1%BA%BFn-Th%C3%A0nh-Audio-Video-109231834333300/?ref=pages_you_manage
  • Điện thoại: (84-28) 38242926 -38298237 ; Fax: (84-28) 38295456
  • Chức năng hoạt động sản xuất kinh doanh chính là sản xuất băng đĩa theo nội dung đã được duyệt. Dịch vụ quảng cáo thương mại, phòng thu, tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, hội nghị, hội thảo.

Đĩa nhạc Ben Thanh AV

Đĩa nhạc Ben Thanh AV

Đĩa nhạc Ben Thanh AV