Lĩnh vực hoạt động

Bến Thành GCC đã và đang tiếp tục mở rộng đầu tư và phát triển theo định hướng một Tập đoàn đa ngành. Hiện công ty hoạt động trong các lĩnh vực:

  • In ấn – Công ty In Bến Thành;
  • Văn phòng phẩm – Văn phòng phẩm Bến Thành;
  • Audio – Bến Thành Audio;
  • Restaurant & Coffee – Ancien Cafe;
  • Spa - Zaha Beauty Clinic;
  • Đồ chơi lắp ráp tư duy – Hộp Sáng Tạo.